МАРИХОЛОДМАШ КАПРИ 0,5 СК с профилем рамки двери без скоса