МАРИХОЛОДМАШ КАПРИ 0,7 СК с профилем рамки двери без скоса